Siewnik do nasion

Różnorodność potrzeb i warunków siewu była przyczyną tworzenia coraz to nowszych i bardziej pomysłowych rozwiązań siewników do nasion. Wiele lat przetrwały niemal niezmienione siewniki rzutowe do traw i koniczyn w formie siewników taczkowych lub jednokonnych. Podobnie niewiele zmieniły się siewniki rzędowe konne, których spotyka się wiele odmian, różniących się głównie szerokością roboczą i ewentualnie rodzajem przyrządu wysiewającego. Pierwsze ciągnikowe siewniki zbożowe różniły się od konnych głównie większą szerokością roboczą i naturalnie większą sztywnością konstrukcji. Dopiero wprowadzenie nośników narzędzi dało początek nabudowaniu siewnika na ciągnik-nośnik lub siewnika segmentowego na półnośnik narzędzi. Dzięki zastosowaniu podnośnika do narzędzi zawieszanych powstała możliwość zawieszania siewnika (niezbyt szerokiego) wprost na cięgłach podnośnika hydraulicznego ciągnika. Zastosowanie opon gumowych w siewnikach łagodzi wstrząsy, co znakomicie wpływa na poprawienie równomierności siewu. Ciągniki zaopatrzone w wynośne cylindry hydrauliczne mogą być agregatowane z nowoczesnymi siewnikami, przystosowanymi do sterowania hydraulicznego. Są to zazwyczaj siewniki kombinowane do nawozów, zboża i traw, o dużej szerokości roboczej. Dobre wyniki pod względem równomierności wysiewu w różnych warunkach daje wyjątkowo prosto zbudowany siewnik zbożowy z odśrodkowym przyrządem wysiewającym. W siewniku tym zasysane wraz z powietrzem ziarno jest stosunkowo równomiernie rozdzielane do poszczególnych przewodów nasiennych, a stąd do poszczególnych redlić.