Spulchnianie gleby

Spulchnianie gleby odbywa się przez cięcie, rozrywanie, rozgniatanie i kruszenie. Spulchniana gleba ułatwia rozwój korzeni roślin. Zaoszczędzoną dzięki temu energię rośliny zużytkowują na zwiększenie plonu. Zwiększenie kanalików między cząsteczkami gleby ułatwia dostęp powietrza, usuwanie bezwodnika węglowego i krążenie wody. Wskutek tego procesy utleniania, wietrzenia i rozkładu cząstek mineralnych i roślinnych odbywają się szybciej, a składniki pokarmowe zamieniają się w związki przyswajalne dla roślin. Oprócz tego zwiększone przewietrzanie gleby wpływa dodatnio na rozwój drobnoustrojów przyswajających azot z powietrza lub też ułatwiających rozkład obornika i części roślinnych.