Stopnie mechanizacji prac w rolnictwie

Przy rozpatrywaniu różnych procesów technologicznych poszczególnych prac wykonywanych w rolnictwie, poziom ich mechanizacji można określić w najprostszy sposób przez zaszeregowanie danego procesu produkcyjnego do określonego stopnia mechanizacji. W zależności od stopnia mechanizacji człowiek może brać udział w procesach roboczych albo jako jednostka kierująca przebiegiem procesu, albo jako silnik żywy napędzający narzędzie lub maszynę, albo też może spełniać obydwie te funkcje równocześnie jako jednostka kierująca przebiegiem roboczym wykonywanym własnym fizycznym wysiłkiem. W procesach roboczych zautomatyzowanych rola człowieka ogranicza się wyłącznie do kontroli przebiegu procesu. Oprócz człowieka występującego w charakterze siły napędowej o ograniczonych zdolnościach samoregulacji i w charakterze źródła energetycznego napędzającego narzędzia, maszyny i urządzenia, za pomocą których realizuje się dany proces roboczy, mogą być użyte zarówno zwierzęta pociągowe, jak i silniki mechaniczne. Wychodząc z najniższego, zerowego stopnia mechanizacji, w którym nie występują żadne elementy charakterystyczne dla zmechanizowanych procesów produkcyjnych, można wyodrębnić pięć stopni mechanizacji prac w rolnictwie.