Szufla i motyka

Szufla ręczna służy najczęściej do przemieszczania gleby lub materiałów sypkich na większą odległość niż przy użyciu łopaty. Nabieranie materiału na szuflę odbywa się zwykle w płaszczyźnie poziomej. Wprawiony pracownik może za pomocą szufli przerzucić w ciągu dnia do 18 m3 spulchnionej gleby na wysokość 1,5 m. Motyki mają szerokie zastosowanie w uprawach międzyrzędowych, szczególnie w ogrodnictwie. Stosuje się je do kopania gleby twardej, w którą łopata czy widły wchodzą z trudnością. Poza tym służą one do spulchniania powierzchni roli, niszczenia chwastów, okopywania i przerzedzania roślin, jak również do sprzętu okopowych. Dzienna wydajność pracy motyką wynosi od 1,5 do 3 arów. Do ścinania cienkiej warstwy roli w międzyrzędziach służą grace o różnym kształcie ostrzy. Najczęściej są używane grace płaskie i grace w kształcie strzemiączka. Na niektórych strzemiączkach w celu łatwiejszego ich zagłębiania się i spulchniania gleby umocowane są dodatkowo zęby spulchniające. Stosuje się też strzemiączka połączone z obracającymi się gwiazdkami-kolczatkami zapewniającymi intensywne spulchnianie gleby.