Trzeci stopień mechanizacji

Trzeci stopień mechanizacji M3, czyli tzw. stopień wstępnej motoryzacji, obejmuje prace wykonywane przy użyciu narzędzi, maszyn i urządzeń, dla których główną siłą napędową jest silnik mechaniczny, a pomocniczą siłą napędową jest siła uciągu zwierząt, np. koszenie wią- załką konną z napędem silnikowym, opryskiwanie opryskiwaczem konno- silnikowym itp. Główny opór roboczy maszyny pokonuje w tym wypadku silnik, praca zwierząt ogranicza się raczej do lżejszych czynności, np. do przetaczania maszyny po polu. Do tego stopnia mechanizacji zalicza się procesy produkcyjne, w których występuje współdziałanie mechanicznej i żywej siły pociągowej, co ma miejsce w gospodarstwach częściowo zmotoryzowanych. W gospodarstwach tych wszelkie prace cięższe lub długo trwające wykonuje się wykorzystując silniki napędowe, natomiast żywą siłę napędową wykorzystuje się do wykonywania prac lekkich. Wysiłek człowieka jest w tym wypadku mniejszy niż przy poprzednich stopniach i ogranicza się głównie do kierowania pracami sprzętu konnego i zmotoryzowanego, a wydajność człowieka — uwielokrotniona częściowym zastosowaniem silników spalinowych — jest stosunkowo duża w porównaniu z niższymi stopniami mechanizacji.