Uprawy płaskie

Przy uprawie buraków przeprowadzane są wyłącznie uprawy płaskie. Wszelkie wychylenia narzędzia w granicach 5 cm mogą powodować już wycięcie rzędów roślin. Wobec tego przy międzyrzędowej uprawie buraków wzdłuż rzędów obowiązuje ścisła zasada konieczności mieszczenia się szerokości roboczej narzędzia całkowitą liczbę razy w szerokości roboczej siewnika. W wypadku gdy buraki wysiane były w wąskie rzędy 20—25 cm, a wycinanie międzyrzędzi następowało w poprzek rzędów siewu, szerokość narzędzia do dalszej uprawy międzyrzędowej musi pokrywać się lub mieścić całkowitą liczbę razy w szerokości roboczej narzędzia wycinającego rzędy. Konieczność wzajemnego dostosowania szerokości pasa siewnego i pasa wypielanego oraz konieczność zmieszczenia określonej liczby rzędów pomiędzy kołami ciągnika powodują w niektórych układach konieczność niesymetrycznego ustawienia siewnika lub narzędzi wypielających w stosunku do ciągnika. Opory pracy wypielaczy, jak również obsypników, wynoszą przeciętnie około 80—200 kG/m szerokości roboczej. Opór pojedynczego noża bocznego wynosi około 20 kG, opór gęsiostopki o szerokości 150 mm wynosi w przeciętnych warunkach około 25 kG, a opór jednego korpusu obsypnika — około 50 kG.