Wałeczkowy przyrząd wysiewający

Wałeczkowy przyrząd wysiewający należy do najbardziej rozpowszechnionych u nas przyrządów wysiewających. Przyrząd ten jest umieszczony w dolnej części skrzyni nasiennej. Skrzynia nasienna przykryta pokrywą ma ukośnie ustawione ściany w celu zapewnienia opadania nasion w kierunku otworów prowadzących do przyrządów wysiewających. W celu utrzymania nasion w stałym ruchu, w dolnej części skrzyni umieszczone jest obracające się mieszadło-wałek z krótkimi prętami. W skrzyni znajdują się poprzeczne przegrody, zapobiegające przesuwaniu się nasion na stronę w czasie przechyleń siewnika w terenie falistym. W maszynach dostosowanych do wysiewu drobnych nasion każdy przyrząd wysiewający ograniczony jest przegródką. Umożliwia to stosowanie mniejszych ilości nasion, gdyż przy normalnym siewie wysiewa się tylko do poziomu l/s pojemności skrzyni. Wysiewanie przy mniejszych ilościach nasion w skrzyni może być powodem opustów w wypadku bocznych przechyleń, czemu w pewnym stopniu zapobiegają przegrody. Główną częścią roboczą wałeczkowego przyrządu wysiewającego jest żłobkowany wałek wygarniający ziarno. W zależności od kierunku obrotu wałka wysiew może być dolny, stosowany do wysiewu nasion drobnych lub górny, stosowany do wysiewu nasion grubych, np. bobiku, łubinu itp. W przyrządzie wałeczkowym ilość wysiewanych nasion reguluje się przez przesuwanie wałka żłobkowanego w obudowie przyrządu wysiewającego. Im bardziej wsunięty zostanie wałek żłobkowany do obudowy, tym większy otrzymuje się wysiew, i odwrotnie. Na miejsce wysuwanego wałka żłobkowanego wchodzi nieobracający się wałek gładki z przesuwkami. Wałki żłobkowane i wałki gładkie przyrządów wysiewających osadzone są na wspólnym wałku napędowym, który można przesuwać dźwignią regulacji wysiewu. Zmianę nastawienia ilości wysiewu przyrządów wałeczkowych wykonuje się ręczną dźwignią, umieszczoną na tylnej ścianie skrzyni siewnika, przesuwającej równocześnie wszystkie wałeczki przyrządów wy siewających. W wałeczkowym przyrządzie wysiewającym wstrząsy i nachylenia, jak również szybkość obracania się wałka wysiewającego nie wywierają zbyt dużego wpływu na równomierność wysiewu, co ma duże znaczenie przy pracy ciągnikiem. Przyrząd ten jednak nie jest dostatecznie uniwersalny i niekiedy uszkadza większe nasiona.