Warunki agrotechniczne uprawy międzyrzędowej

Wymagania agrotechniczne w stosunku do wszystkich narzędzi pracujących w międzyrzędziach są zbliżone. Zarówno ręczne, jak i ciągnikowe narzędzia powinny jak najdokładniej spulchniać glebę, wycinać możliwie największą ilość chwastów bez uszkodzania roślin uprawnych. Narzędzia służące do obsypywania roślin powinny obsypywać je na żądaną wysokość z równoczesnym niszczeniem chwastów. Terminowość uprawy międzyrzędowej powinna być określana na podstawie wzrostu roślin uprawnych i stopnia zachwaszczenia — odpowiednio do wymagań danej rośliny. Spulchnianie międzyrzędzi powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wzejściu chwastów lub wytworzeniu skorupy. Głębokość uprawy nie może wykazywać odchyłek przekraczających 1 cm od wielkości żądanych. Podczas uprawy międzyrzędowej niedopuszczalne jest wycinanie lub przysypywanie glebą roślin uprawnych. Na polu nie może być również omijaków i nie wyciętych chwastów. Zależnie od wielkości uprawianej powierzchni, stosuje się dor upraw międzyrzędowych narzędzia ręczne, konne lub ciągnikowe. Konieczna przy tym precyzja uprawy międzyrzędowej powoduje znacznie szersze niż w innych pracach zastosowanie narzędzi ręcznych — nawet na stosunkowo dużych polach i pomimo wielkiej pracochłonności takiej uprawy. W uprawie międzyrzędowej, obok specjalnych narzędzi ręcznych do niszczenia chwastów czy spulchniania, stosuje się też uniwersalne narzędzia ręczne jak łopaty, szufle, widły spulchniające, motyki i grabie.