Wymagania agrotechniczne orki

Wymagania agrotechniczne określają terminy wykonania poszczególnych zabiegów oraz ściśle precyzują warunki wykonania zabiegu — głębokość, stopień spulchnienia itp. Podorywce — jako orce płytkiej — stawia się następujące wymagania agrotechniczne: zniszczenie krótkotrwałych chwastów przed wydaniem przez nie nasion, przykrycie ziemią nasion już osypanych na głębokość do 5 cm, spulchnianie górnej warstwy gleby w celu ułatwienia wsiąkania do gleby wody z opadów atmosferycznych i zniszczenia układów kapilarnych w glebie, co przyczynia się do zachowania w glebie pozostałej po zbiorach wody; zniszczenie szkodników i czynników chorobotwórczych roślin uprawnych; pocięcie rozłogów na zachwaszczonych perzem polach i podcięcie chwastów rozmnażających się z odrostów korzeniowych. Wskaźnikami oceny jakości wykonanej podorywki są: zachowanie jak najkrótszego terminu wykonania pracy po sprzęcie, utrzymanie małej głębokości i równomierności podorywki, dokładność podcięcia chwastów i pocięcia rozłogów, stopień spulchnienia podoranej warstwy i wyrównania powierzchni pola, a także liczba omijaków.