Wymagania agrotechniczne

Głównym warunkiem prawidłowego nanoszenia środków chemicznych na powierzchnie ochranianej rośliny jest dokładne pokrycie rośliny lub ciała szkodnika równomiernie rozmieszczonymi kropelkami odpowiedniego środka chemicznego. W tym celu rozpylana ciecz musi być rozdzielona na możliwie jak najdrobniejsze krople. Im drobniejsze są krople, tym większą pokrywają powierzchnię. Ważne jest przy tym, aby napięcie powierzchniowe kropli pozwalało na zwilżanie powierzchni opryskiwanej, co przyczynia się do zwiększenia powierzchni zetknięcia się kropli z opryskiwaną powierzchnią. W miarę zmniejszania się średnicy rozpylanych kropli liczba ich wielokrotnie wzrasta. Przy idealnym rozkładzie kropli ich zasięgi oddziaływania powinny równomiernie pokrywać powierzchnię, każda zaś najdrobniejsza kropelka powinna zawierać pewną minimalną ilość środka chemicznego potrzebną do zapewnienia skuteczności zabiegu. Pokrywanie roślin dużymi kroplami jest niekorzystne, gdyż pod dużymi kroplami następuje znaczne stężenie środków chemicznych, co może spowodować poparzenie w tych miejscach liści i owoców, a pozostawi sąsiednie miejsca zupełnie nie pokryte, umożliwiając tam swobodny rozwój chorób i szkodników. Rozpylenie grubokropliste powoduje również zlewanie się kropli ze sobą i spływanie ich z rośliny, wskutek czego powstaje dużo miejsc nie pokrytych lub pokrytych zbyt grubą warstwą, dając mały, a niekiedy nawet niepożądany efekt agrotechniczny oraz stratę nakładów robocizny i środków chemicznych. Duże znaczenie przy prawidłowo wykonywanym zabiegu ma stężenie cieczy. W warunkach polowych lub w sadzie duże znaczenie ma przyczepność i prędkość osiadania kropli na roślinie, uzależniona od wielkości kropli. Zbyt małe krople mają małą przyczepność i unoszą się długo w powietrzu tworząc mgłę, co nie ma większego znaczenia w pomieszczeniach zamkniętych (np. w szklarniach), natomiast na wolnej przestrzeni powoduje unoszenie kropli przez wiatr i osiadanie w miejscu nie podlegającym opryskiwaniu — nieraz o kilka kilometrów dalej.