Wysiew roślin

Przy wysiewie niektórych roślin stosuje się siew kupkowy, zwany też gniazdowym. Przy siewie sposobem gniazdowym urządzenie wysiewające wygarnia po kilka nasion w pewnych odstępach. Jedną z odmian tego sposobu siewu jest siew kwadratowo-gniazdowy, przy którym za pomocą specjalnego siewnika wysiewa się 4—5 nasion w regularnych odstępach. Ostatnio coraz większe zastosowanie znajduje siew punktowy, przy którym precyzyjne urządzenie wysiewające umieszcza w glebie pojedyncze nasiona. Czynione są też próby z siewem taśmowym, będącym połączeniem siewu rzędowego z rzutowym, w obrębie działania każdej redlicy. Do siewu punktowego można również zaliczyć ręczne sadzenie roślin i sadzenie sadzarką, mające na celu wysadzanie w prawidłowych odstępach pojedynczych sadzeniaków. W procesie sadzenia rośliny wysadza się pod proste narzędzia ręczne, konne lub ciągnikowe albo też przy użyciu maszyn. Sadzenie, podobnie jak siew, może być wykonywane rzędowo, gniazdowo i kwadratowo-gniazdowo. W zależności od sposobu przykrycia sadzeniaków lub sadzonek glebą sadzenie może być płaskie lub redlinowe. Wymagania agrotechniczne dotyczące procesu siewu lub sadzenia muszą być szczególnie starannie przestrzegane. Jednym z najważniejszych warunków jest przeprowadzenie siewu lub sadzenia w najbardziej odpowiednich terminach dla danej rośliny. Nasiona lub sadzeniaki powinny być umieszczane na żądanej, jednakowej głębokości i całkowicie przykryte możliwie wilgotną glebą. Powinny być one rozmieszczone w jednakowych, zarówno poprzecznych jak i podłużnych, odległościach między sobą. W czasie wykonywania siewu lub sadzenia należy zachować prostolinio- wość rzędów i ustaloną szerokość międzyrzędzi. Nie można dopuszczać do przepustów lub podwójnie zasianych rzędów.