Wytwornice pulsacyjne

Najszersze zastosowanie znajdują wytwornice pulsacyjne, działające na zasadzie silnika odrzutowego. Po wtryśnięciu paliwa do komory spalania, w wyniku wytworzenia się w niej mieszanki paliwo- wo-powietrznej zapalanej początkowo iskrą elektryczną (świecą), następuje wybuch i gwałtowne zwiększenie objętości gazów. Wskutek wybuchu powstałe gazy z dużą prędkością przesuwają się w kierunku wylotu rury, wywołując jednocześnie w komorze Spalania spadek ciśnienia poniżej atmosferycznego. Wówczas następuje ssanie paliwa, otwieranie się zaworów świeżego powietrza, co powoduje zahamowanie „korka“ z wylatujących gazów oraz cofnięcie ich do komory spalania. Gazy uderzając świeżą mieszankę paliwowo-powietrzną powodują jej sprężanie, a następnie ponowny zapłon wskutek wysokiej temperatury cofniętych gazów spalinowych. Częstotliwość wybuchów jest duża i wynosi od kilkudziesięciu do 120 na sekundę. Pulsacyjna wytwornica aerozoli składa się z dwóch zbiorników: jednego na ciecz trującą i drugiego na benzynę, pompy rozruchowej, komory spalania wraz z rurą wydechową i osłonami oraz osprzętu paliwowego (gaźnik, zawory). Wytwornice pulsacyjne mogą być przystosowane do wytwarzania mgły suchej, mokrej, zasłon dymnych z mgły oraz do oprysku drobno- kroplistego. Dostosowanie wytwornicy pulsacyjnej, do różnych zabiegów polega na zastosowaniu odpowiednich nasadek na koniec rury wylotowej.