Zabiegi opryskiwania

Doświadczalnie stwierdzono, że istnieje pewna optymalna wielkość kropli, przy której opryskiwanie jest najskuteczniejsze. Duże znaczenie przy zwalczaniu chorób i szkodników roślin ma właściwe rozeznanie szkodnika lub choroby, dobranie odpowiedniego środka chemicznego, sposobu, ilości i jakości potrzebnych zabiegów, jak również przeprowadzenie ich we właściwym okresie i przy dogodnych warunkach atmosferycznych. W sadownictwie stosuje się przeważnie okresowe zabiegi opryskiwania o charakterze zapobiegawczym, a w wypadku występowania nasilenia choroby lub szkodników (owadów) przeprowadza się 4—5 opryskiwań w okresach co 2 tygodnie. W warzywnictwie stosuje się termiczne lub chemiczne sterylizowanie ziemi, zaprawianie nasion siewnych, jak również opryskiwanie i opylanie rozsady oraz roślin sadzonych do gruntu. W uprawach potowych stosuje się zabiegi przeciw chwastom oraz przeciw chorobom i szkodnikom roślin. Zabiegi te wykonuje się do końca krzewienia się uprawianych roślin. Przy okopowych natomiast zabiegi ochrony roślin prowadzone są tak długo, jak długo pędy nadziemne roślin pozwalają na wjeżdżanie maszyn i ciągników na pole. Opryskiwania stosowane w okresie bezlistnym, przed wiosennym pękaniem pączków, są przeprowadzane w formie zlewania i do tego celu dopuszczalne jest opryskiwanie grubokropliste.