Zabezpieczenie roślin przed przymrozkami

W okresie wiosennym, a zwłaszcza w okresie kwitnienia sadów i niektórych roślin, zdarzają się nocne przymrozki przygruntowe powodujące niszczenie kwiatostanu roślin, a tym samym i przyszłych plonów. Najbardziej odporne na przymrozki nocne są dopiero rozwijające się pączki. W miarę rozkwitania odporność ta maleje i jest mniejsza dla kwiatów, a jeszcze mniejsza dla zawiązków owoców. Jedną […]