Zagęszczanie cząsteczek i kształtowanie powierzchni

Zagęszczanie cząsteczek glebowych pod wpływem nacisku z góry (np. przy wałowaniu) ma na celu zwiększenie podsiąkania wody i zmniejszenie wolnych przestrzeni w glebie. Ponadto pod wpływem nacisku poszczególne cząstki nawozu ściślej stykają się z cząsteczkami gleby, a korzenie roślin, które znalazły się na powierzchni, wracają w środowisko glebowe. Kształtowanie powierzchni roli odbywa się przez ścinanie i przesuwanie zewnętrznej warstwy gleby, co powoduje tworzenie się na powierzchni grzbietów, rządków czy bruzd, z czym spotykamy się najczęściej przy uprawie międzyrzędowej.