Zasady działania części roboczych narzędzi i maszyn do sadzenia ziemniaków

W zależności od sposobu sadzenia ziemniaków— rzędowego lub kwadratowego — ustala się odległości rzędów w granicach od 60 do 70 cm i odległości sadzeniaków w rzędach (przy rzędowym sadzeniu) w granicach od 30 do 40 cm. Szerokość międzyrzędzi dla danych warunków agrotechnicznych dobiera się z uwzględnieniem rozstawów maszyn do sadzenia i sprzętu oraz rozstawów kół ciągników, kierując się dążeniem do zunifikowania tych rozstawów w uprawach międzyrzędowych innych roślin okopowych, a zwłaszcza buraków. W tym wypadku chodzi głównie o to, aby uniknąć pracochłonnej czynności zmiany rozstawu kół w ciągniku przy przechodzeniu z jednego pola na inne przy uprawie międzyrzędowej, gdyż nieprodukcyjne prace montażowe obniżają znacznie efekt mechanizacji uprawy międzyrzędowej. Zachowując określoną wielkość powierzchni przypadającej na roślinę (przy ziemniakach około 2000 do 2400 cm2) większa szerokość międzyrzędzi jest korzystniejsza, gdyż zmniejsza się niekorzystny wpływ ugniatającego działania kół ciągnika na układ korzeniowy uprawianych roślin.