Zasady działania części roboczych opryskiwaczy ciśnieniowych

Ze względu na sposób rozpylania cieczy i wielkość kropli powstałych na skutek rozpylania opryskiwacze można podzielić na: opryskiwacze ciśnieniowe, opryskiwacze z pomocniczym strumieniem powietrza i opryskiwacze aerozolowe (wytwornice aerozoli). Ogólna zasada działania opryskiwaczy ciśnieniowych polega na tym, że ciecz ze zbiornika podawana przez pompę do dysz rozpylających wypływa na zewnątrz w postaci drobno rozpylonej mgły, opadającej na opryskiwane rośliny. W skład typowego opryskiwacza wchodzi więc zbiornik z urządzeniem do mieszania płynu i filtrami wstępnym i ssącym, pompa o napędzie mechanicznym, powietrznia, zawór przelewowy spełniający funkcję regulatora ciśnienia, filtr liniowy oraz przewody ciśnieniowe z dyszami rozpylającymi. W zależności od konstrukcji opryskiwacza poszczególne części robocze mają rozmaite rozwiązania, niemniej zasada ich działania jest podobna. Zbiorniki opryskiwaczy, spotykane w różnych kształtach, dobiera się w zależności od możliwości umocowania i warunków pracy opryskiwacza. Zbiornik jest zazwyczaj wyposażony w filtr wlewowy, mieszadło, filtr ssący pompy i zawór spustowy. Filtry wlewowe zbiorników opryskiwaczy wykonuje się jako siatkowe. W celu zmniejszenia wpływu zatykania siatki przy napełnianiu zbiornika w filtrze robi się dodatkowe boczne otwory zasłonięte siatką lub też wkłady z oknem daszkowym.