Zasady działania części roboczych opryskiwaczy

Zaletą opryskiwaczy z pomocniczym strumieniem powietrza jest duża wydajność, możliwość uzyskania drobnokroplistego rozpylenia i nadania kropelkom rozpylonej cieczy większej prędkości za pomocą strumienia powietrza, co powoduje zwiększenie zasięgu strumienia rozpylonej cieczy oraz zmniejszenie zwiewania strumienia przez Wiatr w czasie wykonywania oprysku. Zasada działania tych opryskiwaczy polega na użyciu dmuchawy wywołującej dodatkowy strumień powietrza, wewnątrz którego zostaje rozpylony roztwór trujący. Pomocniczy strumień powietrza jest podawany przewodem o dużej średnicy, u którego wylotu następuje rozpylenie cieczy dostarczanej przez pompę. Dysze rozpylające umieszczone są w rurze o większej średnicy, do której dopływa silny strumień powietrza podawany wentylatorem. Strumień powietrza powoduje porwanie cząsteczek cieczy wy trysku jącej z dyszy ciśnieniowej i rozbicie ich na jeszcze drobniejsze kropelki, powodując przyśpieszenie cząstek cieczy. W ten sposób cząsteczki nie tracą wiele energii kinetycznej na pokonywanie oporów powietrza po opuszczeniu dyszy ciśnieniowej, lecz wraz ze strumieniem powietrza są unoszone z dużą prędkością i uderzając w opryskiwaną roślinę powodują lepsze jej pokrycie. Zależnie od konstrukcji opryskiwacza dysze do cieczy umieszczone są w różnych układach w stosunku do rury powietrznej. Specjalny rodzaj dyszy stosowany jest w opryskiwaczach pianowych służących do opryskiwania upraw polowych. Po dodaniu środka pianotwórczego do przygotowanej cieczy przetłacza się ciecz i łagodny strumień powietrza przez urządzenie zwane spieniaczem. Ciecz po przejściu przez spieniacz wielokrotnie zwiększa swoją objętość tworząc małe banieczki wypełnione powietrzem, które doprowadza się do dysz rozpylających. Na wylocie dyszy rozpylającej dodatkowy strumień powietrza wytworzony wirnikiem dmuchawy uderza w banieczki piany, rozrywając je na bardzo drobne kropelki.