Zasady działania części roboczych urządzeń

Proces technologiczny mechanicznego nawadniania obejmuje następujące zabiegi: pobranie wody ze zbiornika, dostarczenie wody na pole i rozprowadzenie wody po powierzchni pola. Do głównych części roboczych urządzenia nawadniającego można zaliczyć: pompę, przewody rurowe i różnego rodzaju zraszacze. Pompy. W urządzeniach do mechanicznego nawadniania pól, użytków zielonych, sadów i ogrodów stosuje się pompy tłokowe i wirnikowe oraz jako pomocnicze — pompy ręczne skrzydełkowe. Pompy tłokowe jednostronnego lub dwustronnego działania stosowane są przeważnie w urządzeniach o niezbyt dużej wydajności, wymagających dużych wysokości podnoszenia wody (100—200 m). Pompy tego rodzaju używane są do napełniania zbiorników wyrównawczych wówczas, gdy różnica wysokości ujęcia wody i zraszanego pola jest bardzo duża. Zbiornik wyrównawczy uformowany jako naturalny lub sztuczny, służy do magazynowania wody potrzebnej do zraszania. Szczególnie duże zastosowanie znajdują pompy tłokowe przy gnojowicowaniu, zwłaszcza w terenach górzystych. Wydajność tych pomp waha się w granicach 10—25 m3/godz, a zdolność podnoszenia wody wynosi około 100 m. Obecnie produkowane pompy tłokowe wyposażone są często w automatyczne regulatory ciśnienia, które zabezpieczają je przed przeciążeniem w wypadku zamknięcia przewodu tłocznego.