Zasady działania i zastosowania pielęgnacyjnych narzędzi ciągnikowych

Części robocze narzędzi pielęgnacyjnych można podzielić na sprężynujące, skrawające, obsypujące i frezujące. Najprostsze części robocze sprężynujące wykorzystuje się w wypielaczach-spulchniaczach, których głównym zadaniem jest niszczenie skorupy oraz słabo zakorzenionych chwastów. Najszersze jednak zastosowanie znajdują skrawające części robocze, które zależnie od przeznaczenia mają bardzo zróżnicowane kształty. Części robocze skrawające pracują na zasadzie działania klina z poziomą krawędzią roboczą i stosunkowo małym kątem natarcia, podobnie jak narzędzia do podstawowej uprawy gleby. Klin taki w ruchu podcina cienką warstwę gleby i jednocześnie podcina korzenie chwastów; spulchnia on przy tym w pewnym stopniu podciętą warstwę, bez jej odwracania. Narzędzia służące do uprawy międzyrzędowej powinny mieć tak dobrany kąt natarcia, aby nie uszkadzały roślin uprawnych, a maksymalnie niszczyły chwasty i zaskorupienie roli.