Zasady działania siewników do siewu precyzyjnego

Zupełnie inną budowę, w porównaniu z siewnikami zbożowymi, przedstawiają sobą przyrządy wysiewające do siewu precyzyjnego. Jeden z najstarszych przyrządów — chwytakowy nie jest już obecnie stosowany w siewnikach, gdyż działa zawodnie przy większych liczbach obrotów oraz powoduje uszkadzanie nasion. Drugim typem przyrządu do siewu precyzyjnego, czyli tzw. punktowego, jest przyrząd wysiewający komórkowy, taśmowy, bębnowy, czerpakowy lub tarczowy, w którym część wybierająca, np. taśma, bęben, czerpak lub tarcza z komórkami o określonych wymiarach i kształcie przechodzi przez warstwę nasion zagarniając pewną ich ilość, po czym urządzenie oczyszczające zgarnia nadmiar nasion, pozostawiając tylko nasiona umieszczone w komórkach części roboczej. Nasiona te wypadają w równych odstępach z komórek do redlicy pod własnym ciężarem lub są wyrzucane pod działaniem urządzenia opróżniającego komórki. Siewniki tego typu są budowane zwykle jako oddzielne zespoły wysiewające, zaopatrzone w skrzynię nasienną, w której mieści się przyrząd precyzyjnego wysiewu, oraz w redlicę. Zespoły takie, w formie samodzielnie działających segmentów, mogą pracować oddzielnie lub mogą być łączone w agregaty wysiewające. W agregatach tych często do siewników nasiennych dołącza się siewniki nawozowe. Specjalną budowę mają siewniki do siewu gniazdowego, a zwłaszcza kwadratowo-gniazdowego. Zadaniem tych siewników jest wyrzucanie odliczonych nasion (przyrządem jednonasiennym) w odległościach równych rozstawieniu rzędów. Przy siewnikach tych podczas jazdy powrotnej nasiona muszą być wyrzucane w takich miejscach, aby możliwa była poprzeczna uprawa międzyrzędowa. Ze względu na zastosowanie szerokich międzyrzędzi dla roślin sianych „kwadratowo“ (np. kukurydza) siewnik nie ma jednej wspólnej skrzyni nasiennej, lecz składa się z oddzielnych segmentów. Całość jest zespołem oddzielnych siewników jednorzędowych mających wspólną ramę, wspólny napęd i sterowanie przyrządów wysiewających. Jednym ze sposobów sterowania wysiewu jest rozciągnięcie wzdłuż pola drutu zaopatrzonego w węzły, które zahaczając o dźwignię jadącego siewnika powodują równoczesne wyrzucanie nasion ze wszystkich redlić.