Zasady obowiązujące rowerzystę na drodze

Polskie prawo Pozwala jeździć na rowerze każdej osobie powyżej 18 roku życia bez odpowiednich dokumentów. Osoby poniżej 18 roku życia powinny mieć przy sobie dokumentów uprawniających do jazdy na rowerze, są to karty rowerowe.

Obowiązki rowerzysty na drodze są tak samo ważne w egzekwowaniu ich jak innych uczestników ruchu drogowego. Każdy rowerzysta powinien zachować zasadę ograniczonego zaufania względem innych prowadzących pojazdy, ze względu na to, iż nawet osoba posiadająca ogromne skupienie i odpowiedzialność, może paść ofiarą osoby która nie posiada takich cech. Każdy rowerzysta zobowiązany jest do trzymania przynajmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach roweru. Jest to bardzo ważne ze względu na zachowanie odpowiedniego bezpieczeństwa oraz uniknięcie niespodziewanych sytuacji spowodowanych brakiem kontroli nad pojazdem.

Do obowiązków rowerzysty należy także dbałość o zachowanie odpowiednich odległości od innych pojazdów, zakazane jest przemieszczanie się obok innego pojazdu. Każdy rowerzysta musi znać swoje miejsce na drodze, najlepszym z nich są drogi i ścieżki rowerowe, w przypadku ich braku rowerzysta zobowiązany jest do przemieszczania się po jezdni razem z innymi uczestnikami ruchu drogowego, takimi jak na przykład samochody. Każdy rowerzysta ma obowiązek ustępowania pierwszeństwa pieszemu na przejściach dla pieszych.