Zawory przelewowe

Zawory przelewowe służą do samoczynnego utrzymywania wysokości nastawionego ciśnienia w przewodach tłoczących opryskiwacza, tym samym utrzymują one stałą wartość ciśnienia w dyszach opryskiwacza. Zawory przelewowe zabezpieczają również układ hydrauliczny opryskiwacza przed przeciążeniem, a nawet przed uszkodzeniem. Zasada działania zaworu przelewowego polega na regulacji wielkości odpływu nadmiaru cieczy podawanej przez pompę. W zależności od wstępnego napięcia sprężyny regulacyjnej zawór otwiera się przy wyższym lub niższym ciśnieniu w przewodach tłoczących opryskiwacza. Wysokość ciśnienia odczytuje się na manometrze umieszczonym na przewodzie tłoczącym przy zaworze przelewowym lub na powietrzni. Powrotny strumień cieczy odpływający przez zawór przelewowy do zbiornika spełnia funkcję mieszadła hydraulicznego.