Zbiornik do gnojówki

Zasadniczymi zespołami rozlewacza są: zbiornik (beczka) do gnojówki, umieszczony na regulowanym w zależności od szerokości międzyrzędzi podwoziu, oraz urządzenie do wprowadzania gnojówki do gleby. Urządzenie to składa się z trzech specjalnych zębów z kanałami do przepływu cieczy, zakończonych radełkami i połączonych gumowymi przewodami ze zbiornikiem. Dzięki temu gnojówka ze zbiornika przepływa przez zawór, przewody gumowe i kanały w zębach, wypływając do gleby w rowki utworzone redliczką. W razie zapchania się przewodów od spodu glebą, gnojówka przelewa się przez otwory kontrolne, sygnalizując nieprawidłowy odpływ płynu. Sterowanie narzędziem odbywa się za pomocą czepig przytwierdzonych do wysięgników belki narzędziowej, a regulację głębokości pracy radełek uzyskuje się przez opuszczanie ich lub podnoszenie na belce narzędziowej po zluźnieniu zamocowania jarzemek.