Zęby spulchniające

Obok noży wypielających i gęsiostopek w wypielaczach stosuje się również zęby spulchniające, zakończone redliczkami jak w kultywatorach, oraz dłuta służące do głębokiego przewietrzania roli. Noże wypielające powinny być ostrzone od góry. Działanie korpusu obsypnika jest zbliżone do dwustronnie działającego pługa. Wyróżnia się w obsypniku dwustronny lemiesz, pierś i dwa skrzydła odkładnic, najczęściej z regulacją ustawienia. W czasie obsypywania roślin obsypnik powinien spulchniać międzyrzędzia, niszczyć chwasty i nie ugniatać powierzchni redlin. W czasie pracy korpusy obsypników nie powinny przesuwać redlin, gdyż powoduje to nadrywanie systemu korzeniowego roślin. W narzędziach wielorzędowych do uprawy międzyrzędowej należy tak zamocować części robocze do wspólnej ramy, aby dostosowywały się one do nierówności terenu, a jednocześnie zachowywały określoną głębokość pracy. Stosuje się dwa sposoby zamocowania części roboczych — na czworobokach przegubowych oraz na dźwigniach jednoramiennych.