Zerowy stopień mechanizacji

Zerowym stopniem mechanizacji określa się pierwotne formy prac wykonywanych przez człowieka bez użycia jakichkolwiek narzędzi, przyrządów czy maszyn. Na przykład w pracach polowych ręczne wyrywanie chwastów, ręczne wyrywanie buraków, noszenie ciężarów, zbieranie owoców, a w pracach warsztatowych ręczne przygotowywanie narzędzi, urządzeń itp. Wysiłek człowieka w stosunku do wykonywanej pracy bywa w danym wypadku bardzo duży, a wydajność jego pracy — bardzo mała.