Zraszacz wahadłowy i wielostrumieniowe

Zraszacz wahadłowy składa się z obudowy o przekroju kołowym, w której znajduje się turbinka wodna, i wielodyszowej prądownicy. W dolnej części obudowy umieszczone są dwie przekładnie ślimakowe połączone z wałem turbinki. Końcowa przekładnia ślimakowa połączona jest układem korbowym z prądownicą, wahliwie zamocowaną w obudowie zraszacza. Na obwodzie segmentu prądownicy znajduje się zespół dysz o małej średnicy. Przepływający strumień wody pod ciśnieniem około 2 at napędza łopatki wirnika, który wprawia w ruch obrotowy przekładnie ślimakowe; przekładnie te za pośrednictwem korby połączonej łącznikiem z wahaczem powodują wychylenia prądownicy. W ten sposób zraszacz wykonuje powolny wahliwy ruch, zapewniający bardzo równomierne zraszanie pola w kształcie koła o promieniu 7 m, przy ciśnieniu około 2 at. Dzięki temu, że zraszacze te zapewniają dokładne rozpylenie wody, zastosowanie ich pożądane jest wszędzie tam, gdzie uprawy źle znoszą ubijanie i zamulanie gleby. Regulację kąta wychylenia prądownicy uzyskuje się przez wydłużanie lub skracanie korby połączonej z łącznikiem. Wydłużenie korby zwiększa kąt wychylenia prądownicy, skrócenie zaś zmniejsza ten kąt. Zraszacze wielostrumieniowe deszczowni przenośnej można podzielić na zraszacze o przewodzie nieruchomym i zraszacze o przewodzie wykonującym ruch wahadłowy.