Odkładnica cylindryczna

Odkładnica cylindryczna jest obecnie bardzo mało rozpowszechniona. Nadaje się na gleby lekkie, piaszczyste. Zapewnia ona dobre kruszenie skiby, lecz niedostateczne jej odwracanie i dokładanie. Ten typ odkładnicy obecnie całkowicie niemal zastąpiono odkładnicami kulturalnymi, które od cylindrycznych różnią się wygięciem górnej części skrzydła odkładnicy ku przodowi. Wskutek tego odkładnice kulturalne lepiej odkładają, ale w małym również stopniu odwracają skibę. Powodują silniejsze podnoszenie skiby na swej części przedniej, a następnie częściowe jej odwrócenie i odłożenie ukośnie ku przodowi w kierunku ruchu pługa. Daje to niepełne odwrócenie skiby, ale powoduje silne jej pokruszenie, spulchnienie i wymieszanie. Na glebach lekkich lub będących w kulturze podnoszenie się skiby po krzywiźnie odkładnicy kulturalnej powoduje powstawanie w skibie dużej ilości drobnych szczelin, które tak silnie rozluźniają cząstki roli, że skiba opadając na dno bruzdy rozpada się na gruzełki. Na glebach zwięzłych skiba na odkładnicy kulturalnej zamiast kruszyć się łamie się na duże bryły, które nie mogą być należycie dołożone do poprzednich skib. Dlatego też na gleby tego typu lepiej nadają się odkładnice półśrubowe, które słabiej kruszą, natomiast dokładniej odwracają skibę. Jakość odkładania skib zależy również w dużej mierze od stosunku głębokości orki do szerokości ,skiby i od prędkości orki. Najkorzystniejszy stosunek głębokości orki do szerokości skiby przy orce zimowej jest 1 :1,5, to znaczy że szerokość skiby musi być półtora raza większa od głębokości orki, natomiast wzrost prędkości orki powoduje zmniejszenie tzw. „wyskibienia“ powierzchni pola. Na jakość orki, poza prędkością ruchu, mają niewątpliwie wpływ kształt odkładnicy, zwięzłość gleby, wilgotność gleby itp.