Kołeczkowy przyrząd wysiewający

Kołeczkowy przyrząd wysiewający odznacza się tym, że jest wyposażony w wymienne wałki wysiewające, zaopatrzone w kołeczki, zęby lub łopatki umieszczone nieprzesuwnie na wspólnym wale. Obracające się podczas siewu wałki wysiewające wygarniają ziarno ze skrzyni nasiennej do przewodów nasiennych. Pod każdym wałkiem wysiewającym przyrządu znajduje się sprężynujące dno, po którym przesuwają się nasiona w czasie wysiewu. Dna te umocowane są na wspólnej osi, pozwalającej na zmianę ich nachylenia. Wielkość szczeliny pomiędzy wałkami wysiewającymi a dnami ustala się wspólną dźwignią. Oprócz tego szczelinę w każdym przyrządzie wysiewającym można regulować za pomocą śruby regulacyjnej. Przy wysiewie nasion drobnych ustala się małą szczelinę, a przy grubych — dużą. W zależności od rodzaju wysiewanego ziarna stosuje się odpowiedni wał wymienny, na którym są zaklinowane albo wałki kołeczkowe do wysiewu zbóż, albo wałki zębate z częścią wypełniającą do wysiewu nasion drobnych, albo też wałki łopatkowe (motylkowe) do wysiewu nasion grubych. W nowoczesnych siewnikach wałki wysiewające wykonane są z masy plastycznej, odpornej na wszelkiego rodzaju działania mechaniczne. Uszkadzają one znacznie mniej nasion niż takie same wałki wykonane z żeliwa i stosowane w starszych typach siewników. Przy kołeczkowym przyrządzie wysiewającym zamknięcie lub otwarcie dopływu nasion ze skrzyni nasiennej do poszczególnych przyrządów wysiewających uzyskuje się za pomocą zasuwek regulacyjnych. Wielkość otworu dopływowego ustala się w zależności od wielkości nasion. Ilość wysiewu na ha reguluje się przez zmianę liczby obrotów wału przyrządów wysiewających, przy czym szybsze obroty powodują zwiększenie ilości wysiewu. Zmianę liczby obrotów wału wysiewającego wykonuje się za pomocą zmiany przełożenia wielostopniowej skrzyni przekładniowej.