Pomocnicze części robocze pługów

W celu uzyskania lepszej jakości orki pługi wyposażone są w dodatkowe części robocze, do których zalicza się przedpłużki, kroje i pogłębiacze.Przedplużek ma podobny kształt do korpusu płużnego, lecz jest od niego znacznie mniejszy. Zadaniem przedpłużka jest podcięcie górnej, niestrukturalnej warstwy roli i przemieszczenie jej na dno sąsiedniej bruzdy. Przedplużek powinien być używany przy przyorywaniu obornika oraz przy orce gleb zachwaszczonych i zadarnionych. Przed- płużek ustawia się na głębokość pracy nie większą niż 12 cm. Przyorując obornik przedplużek ustawia się tak, aby przyorywany obornik znalazł się w środkowej warstwie skiby. Krój. Zadaniem kroju jest odcięcie skiby od calizny, a tym samym ułatwienie pracy odkładnicy. Krój może być nożowy lub tarczowy. W pługach ciągnikowych znajduje zastosowanie krój tarczowy. Tarcza kroju, zaostrzona na obwodzie, umocowana jest obrotowo w rozwidlonym uchwycie osadzonym na wykorbionym trzonku. Takie umocowanie kroju zapewnia łatwe i samoczynne dostosowywanie się jego do zmian kierunku ruchu pługa. Jeśli pług zaopatrzony jest w przedplużek, to krój nożowy umieszcza się przed przedpłużkiem.