Czwarty stopień mechanizacji

Czwarty stopień mechanizacji M4, czyli tzw. stopień motoryzacji, obejmuje prace wykonywane przez człowieka przy użyciu narzędzi, maszyn lub urządzeń, dla których główną siłą napędową są silniki mecha niczne. Przykłady: w pracach polowych — ciągnikowe prace uprawowe, koszenie zbóż wiązałką ciągnikową; w pracach w gospodarstwie — transport słomy dmuchawą, transport ziarna dmuchawą, pompowanie wody pompą o napędzie mechanicznym, ładowanie obornika ładowaczem mechanicznym; przy konserwacji maszyn: mycie maszyn szczotką rotacyjną napędzaną strumieniem wody, smarowanie maszyn smarownicą o napędzie mechanicznym; w pracach warsztatowych: toczenie na tokarni z posuwem mechanicznym, struganie desek na strugarce z posuwem mechanicznym. Wysiłek człowieka kierującego procesem roboczym ogranicza się wyłącznie do kierowania pracą zmotoryzowanych agregatów maszynowych, a wydajność jego pracy w porównaniu z poprzednimi stopniami mechanizacji jest znacznie większa.