Własna pasieka – czy warto?

Obecnie często mówi się o zjawisku masowego wymierania pszczół i dlatego też podejmowane są liczne akcje mające temu zjawisku zapobiec. Każdy z nas może zrobić coś, aby zapobiec wymarciu tych owadów tak ważnych dla bioróżnorodności na planecie. Założenie własnej pasieki to głównie produkcja własnego miodu, co gwarantuje dostęp do produktu zdrowego i wysokiej jakości. Tworząc pasiekę wspieramy wzrost populacji pszczół. Pszczoły są owadami zapylającymi, czyli pomagającymi lokalnej florze rozkwitać i rozmnażać się (od kolorowych polnych kwiatów po uprawy). Posiadanie własnej pasieki to również możliwość dodatkowego zarobku(sprzedaż nadwyżki miodu czy innych produktów pszczelarskich). Warto wiedzieć jak założyć pasiekę krok po kroku.

Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przed założeniem pasieki?

Na teren pod pasiekę warto wybrać działkę za miastem lub dom na terenach wiejskich. Pasiekę można też założyć na terenie miejskim, jednak wtedy pszczoły są narażone na zanieczyszczenia (smog, spaliny), i dodatkowo w mieście jest mało terenów ukwieconych, gdzie można zbierać pyłek. Przed założeniem pasieki należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak:

  • odległość od źródeł nektaru i pyłku, gdyż pszczoły mogą podróżować nawet kilka kilometrów w poszukiwaniu pożywienia, ale źródło pyłku powinno znajdować się w odległości do 700 metrów od ula i to przez cały sezon pszczelarski – od wczesnej wiosny do jesieni. Z tego powodu pasieka powinna znajdować się w okolicach łąki lub ukwieconego lasu bądź pola;
  • dostęp do wody, gdyż tak jak i inne zwierzęta pszczoły muszą mieć dostęp wody, aby przeżyć. Dodatkowo pszczoły potrzebują wody do wytworzenia skrystalizowanego miodu;
  • ekspozycja na światło słoneczne, gdyż ule powinny być skierowane na południe, a przy dużych upałach należy zapewnić pszczołom dodatkowe zacienienie;
  • ochrona przed wiatrem, gdyż kolonie pszczół miodnych trzeba chronić przed silnym wiatrem;
  • suchość powietrza, gdyż pszczoły są podatne na szereg chorób grzybiczych. Z tego powodu dla pasieki należy wybrać miejsce, gdzie jest sucho i istnieje możliwość dobrego odprowadzania wody podczas wiosennych roztopów i opadów;
  • pestycydy stosowane przez rolników przemysłowych są zabójcze dla pszczół i warto rozważyć inne miejsce na założenie pasieki, jeśli działka znajduje się blisko upraw przemysłowych;
  • łatwy dostęp do pasieki, gdyż opieka nad pasieką wymaga systematyczności i wielu narzędzi, dlatego dostęp do niej powinien być swobodny.