Zasilanie siewników nawozem

Zasilanie siewników nawozem jest najłatwiejsze wówczas, gdy nawóz jest workowany. Znając ilość wysiewu na jednostkę powierzchni, szerokość roboczą siewnika i ładowność skrzyni oraz długość pola łatwo można obliczyć, co ile przejazdów należy uzupełniać zapas nawozu w skrzyni. Każdorazowe napełnianie siewnika powinno następować po wysianiu około 75% nawozu znajdującego się w skrzyni. Nie należy rozmieszczać worków z nawozem na polu, gdyż przeszkadzają one w poruszaniu się agregatu siewnego. Rozstawienie worków z nawozem wzdłuż skraju pola umożliwia obsłudze ciągłe kontrolowanie rzeczywistej ilości wysiewu siewnika. W czasie pracy siewnikiem nie wolno przegarniać nawozu rękami w skrzyni nawozowej oraz pracować bez założonych osłon kół zębatych i wałków wysiewających. Pracownik obsługujący siewnik powinien być zabezpieczony przed szkodliwym działaniem pyłu nawozowego szczelnymi okularami, płaszczem ochronnym lub fartuchem oraz maską zabezpieczającą przed wchłanianiem szkodliwego pyłu. Szczególnie przed spożyciem posiłku należy dbać o higienę osobistą. Proces technologiczny nawożenia nawozami mineralnymi wiąże się zwykle w czasie z procesem siewu nasion. Dlatego też schematy technologiczne przykładowych procesów zostały przedstawione w rozdziale dotyczącym siewu nasion.