Zwięzłość gleby

Zwięzłość gleby przedstawia sobą zdolność gleby do stawiania oporu mechanicznemu działaniu. Gleby rozpadające się pod działaniem dużych sił i ulegające nieznacznym odkształceniom zalicza się do kategorii gleb ciężkich. Gleby lekkie rozpadają się pod działaniem niewielkich sił i wykazują przy tym znaczną plastyczność. Gleby ciężkie rozpadają się pod działaniem słabych uderzeń prawie bez widocznych odkształceń, gdy tymczasem gleby lekkie pod działaniem krótkich, lecz mocnych uderzeń nie wykazują odkształceń, które powodują rozpadanie się warstwy gleby.