Fizyko-mechaniczne właściwości środków chemicznych

Środki chemiczne stosowane w ochronie roślin, ze względu na stan skupienia, można podzielić na proszki, ciecze i gazy. Ze względu na działanie rozróżnia się środki owadobójcze, środki grzybobójcze, środki chwastobójcze i regulatory wzrostu, środki do tzw. roztoczy, środki do zwalczania gryzoni, środki pomocnicze. Do środków owadobójczych należą różnego rodzaju trucizny działające na owady wewnętrznie lub zewnętrznie. Trucizny owadobójcze wewnętrzne działają na przewód pokarmowy owada po zjedzeniu części rośliny pokrytej trucizną lub po wyssaniu zatrutego soku z rośliny. Trucizny te mają tę zaletę, że nie giną od nich pożyteczne owady drapieżne. Natomiast trucizny zewnętrzne owadobójcze (kontaktowe) działają przez zetknięcie z nimi owada lub też z gazami wydzielanymi przez te środki i powodującymi zatrucie przebywającego w pobliżu owada. Do środków grzybobójczych należą: ciecz kalifornijska, zaprawa nasienna R, RG, T, miedzian 30%, Z-50%, grzybol, siarkol, terrafun, sodoplon 75% i inne. Do środków chwastobójczych i regulatorów wzrostu roślin należą: antyperz płynny 38%, betokson, chwastox płynny 30%, herbatox, hormo- nit M-5, krezamon, pielik (2,4 D), pomonit i inne. Do środków do zwalczania gryzoni zaliczyć można: świece gazowe, zatrute ziarno itp. Do środków pomocniczych zaliczyć można: lep sadowniczy, maść ogrodniczą, smołę sadowniczą i inne. Jak z tego pobieżnego przeglądu wynika, środki stosowane w ochronie roślin są bardzo zróżnicowane zarówno pod względem stanu skupienia, jak i innych właściwości fizycznych. Niektóre z nich są w formie gotowych do użytku preparatów, inne zaś wymagają odpowiedniego przygotowania już bezpośrednio przed użyciem. Używane w ochronie roślin środki chemiczne stosuje się przeważnie jako roztwory wodne lub zawiesiny koloidalne ciał stałych w wodzie oraz emulsje i mieszaniny sproszkowanych ciał stałych, nierozpuszczalnych w wodzie (zawiesiny). Środki chemiczne wraz z rozcieńczalnikiem tworzą przeważnie układy nietrwałe, dążące do rozdzielania się (rozwarstwiania), co powoduje potrzebę stałego, intensywnego mieszania w trakcie ich używania. Stosowane w ochronie roślin środki chemiczne są przeważnie bardzo silnie trujące zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt (z wyjątkiem niektórych środków kontaktowych i środków pomocniczych). Dlatego też przy opryskiwaniu i opylaniu konieczne jest zachowanie jak największej ostrożności przez stosowanie odpowiednich ubrań ochronnych i innych środków zabezpieczających.