Miernik poziomu motoryzacji rolnictwa

Definicja pojęcia „motoryzacja rolnictwa może być sprecyzowana następująco: Motoryzacja rolnictwa jest elementem składowym mechanizacji rolnictwa i oznacza zastosowanie napędu mechanicznego (głównie silników spalinowych) do napędu maszyn, narzędzi lub urządzeń rolniczych. Wzrost poziomu motoryzacji rolnictwa prowadzi do wzrostu poziomu mechanizacji rolnictwa. Poziom motoryzacji rolnictwa określa się wskaźnikiem motoryzacji Wskaźnik motoryzacji rolnictwa Wmo [%] wyraża się stosunkiem prac zmotoryzowanych Lmm do sumy prac maszynowych LM, czyli: Wmo=Lmm/Lm * 100 [%] lub Wmo=Lmm/Lmr+Lmk+Lmm * 100 [%] W ten sposób wskaźnik motoryzacji rolnictwa przedstawia procentowy udział prac narzędzi, maszyn i urządzeń o napędzie silnikowym lub ciągnikowym w ogólnym bilansie prac maszynowych rozpatrywanego procesu technologicznego lub cyklu produkcyjnego całego gospodarstwa czy kraju. Określenie wskaźnika motoryzacji, podobnie zresztą jak i wskaźnika mechanizacji, dla niewielkiego procesu produkcyjnego jest stosunkowo -łatwe i może być wystarczająco dokładnie wykonane. Określenie wskaźnika motoryzacji dla całego gospodarstwa lub całego kraju jest znacznie trudniejsze i może być obarczone większym błędem, którego wielkość zależy od ścisłości pozostających do dyspozycji danych statystycznych. W tym wypadku przyjmuje się nie rzeczywiste obciążenie koni, czy silników, lecz przeciętną dyspozycyjną moc koni i moc znamionową ciągników oraz przeciętną liczbę godzin pracy w roku, jak również średni przeciętny współczynnik sprawności.