Dysze z komorą wirową

Dysze z komorą wirową wykonane są w kształcie cylindrycznej komory, do której ciecz pod ciśnieniem doprowadzana jest wąskim kanałem po linii stycznej do obwodu komory. Krzywizna ścianki komory wirowej zmusza strugę cieczy do zmiany kierunku przepływu, wskutek czego powstaje krążenie cieczy i wzmożenie ruchu burzliwego. Wskutek wprawienia cieczy w ruch wirowy i działania występującej przy tym siły odśrodkowej, drobne kropelki cieczy wytryskują z otworu opryskiwacza w postaci stożkowatego strumienia. Dysze opryskiwaczy tego typu mają zastosowanie zarówno przy opryskach potowych, jak i sadowniczych (przy małych opryskiwaczach ręcznych). Dają one dostatecznie dobre i równomierne rozpylenie cieczy przy stosunkowo niskich ciśnieniach (około 3 at). Charakterystyka płynu przez dysze zależy zarówno od rodzaju dyszy, jak i jej regulacji . Ważne jest, aby krzywe rozdziału płynu przy opryskiwaniu płaskim szeregiem dysz były zbliżone do krzywej Gausa, istnieje bowiem wówczas większe prawdopodobieństwo, że suma wydatku wszystkich dysz będzie cechować się dobrą podłużną równomiernością działania. Końcówki dysz opryskiwaczy ręcznych zamocowuje się na lancach połączonych przewodem elastycznym z opryskiwaczem. W zależności od rodzaju pracy stosuje się różnorodne rodzaje lanc.