Budowa i regulacja siewników do nawozów stałych

Siewniki do nawozów stałych budowane są jako konne lub ciągnikowe doczepiane i zawieszane. Biorąc najogólniej — siewnik składa się ze skrzyni nawozowej opartej zwykle na kołach jezdnych, mechanizmu wysiewającego, układu napędowego i regulacyjnego. Napęd mechanizmu wysiewającego jest pobierany albo od kół jezdnych, albo też od wału przekaźnikowego ciągnika przy siewnikach zawieszanych. Najważniejszą częścią roboczą siewnika nawozowego jest przyrząd wysiewający. Zadaniem przyrządu wysiewającego jest równomierne wysiewanie nawozu przy zapewnieniu możliwości regulacji ilości wysiewu. Spośród wielu spotykanych urządzeń wysiewających tylko niektóre znalazły szersze zastosowanie. Najprostsze urządzenie wysiewające składa się z mieszadła umieszczonego w dolnej części skrzyni, z której nawóz jest wysiewany przez podłużną szczelinę. Ilość wysiewu na ha reguluje się przez zmianę szerokości szczeliny roboczej. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych w Polsce siewników nawozowych jest siewnik Kujawiak SN ze szczelinowym przyrządem wysiewającym. Na ukośnie pochylonym dnie skrzyni umieszczone jest mieszadło w formie listwy zębatej, która porusza się ruchem posuwisto-zwrotnym otrzymując napęd od koła jezdnego za pomocą mechanizmu korbowego z układem kulisowym, pozwalającym na zmianę długości skoku mieszadła. Zadaniem mieszadła jest równomierne podawanie nawozu do szczeliny wysiewającej, której szerokość można regulować. Wysypujący się przez szczelinę regulacyjną nawóz wygarniany jest wałkiem ze spiralnie nawiniętą taśmą. Wałek otrzymuje napęd również od koła jezdnego. Regulację ilości wysiewu na ha wykonuje się przez równoczesną zmianę wielkości skoku mieszadła i przez zmianę szerokości szczeliny wysiewającej za pośrednictwem dźwigni regulacyjnej. W dnie skrzyni nawozowej siewnika talerzowego znajdują się półkoliste wycięcia, pod którymi są umieszczone talerze, wystające częścią swojej powierzchni na zewnątrz tylnej ściany skrzyni. Podczas pracy talerze obracają się wokół swej osi, wypełniają się nawozem wewnątrz skrzyni, wynosząc go przez szczelinę na zewnątrz skrzyni. Talerze otrzymują napęd za pośrednictwem przekładni zębatych od kół jezdnych.