Brony sprężynowe

Brony sprężynowe mają przymocowane do poprzecznych belek ramy zęby sprężynowe zamiast sztywnych. Każdy ząb brony zakończony jest dwustronną redliczką, przykręconą do niego śrubami. W wypadku, gdy jeden koniec redliczki zużyje się, po obróceniu można pracować drugim, nie stępionym końcem. Ogólnie biorąc, działanie brony sprężynowej jest silniejsze niż działanie zwykłej brony ze sztywnymi zębami. Po zagłębieniu się w rolę zęby sprężynowe początkowo odchylają się do tyłu, a po przezwyciężeniu oporu wracają z powrotem działając uderzeniowo. Dlatego też podczas pracy brony zęby sprężynowe stale drgają, a powierzchniowa warstwa roli jest częściowo wyciągana na wierzch i mieszana. Głębokość pracy brony sprężynowej może być regulowana w granicach od 2,5 do 15 cm przez zmianę kąta nachylenia zębów za pomocą dźwigni ręcznej. Brona kolczatka bywa zwykle zbudowana z kolczastych gwiazd osadzonych obrotowo na wałkach, które są ułożyskowane w ramie brony. Bronę kolczatkę stosuje się do kruszenia zaskorupionej powierzchni roli.