Pielniki rotacyjne

Na glebach szybko zbrylających się stosuje się niekiedy pielniki rotacyjne, gryzujące, napędzane wałem odbioru mocy, zawieszane na ciągniku. Pielnik rotacyjny pozwala na uzyskanie najdrobniejszej struktury roli, nie pozostawiając zbryleń nawet na bardzo zlewnej glebie. W nowej agrotechnice stosuje się coraz częściej, równocześnie z uprawą międzyrzędową, podkarmianie roślin różnego rodzaju nawozami (stałymi, płynnymi lub gazowymi). Najbardziej rozpowszechniają się podkarmiacze na nośniku narzędzi, stanowiące połączenie siewnika segmentowego do nawozu mineralnego z wypielaczem. Ręczna przerywka buraków jest zabiegiem pracochłonnym i męczącym. Zastosowanie ramy nośnej zawieszanej na ciągniku lub wózka-nośnika przystosowanego do przenoszenia osób przerywających międzyrzędzia buraków znacznie ułatwia i usprawnia tę pracochłonną czynność. Ze względu na ograniczoną prędkość przerywki wykonywanej ręcznie (0,3 do 0,7 km/godz) ciągnik współpracujący z ramą lub wózkiem musi mieć prędkość pełzającą (np. Ursus C-328). Ramy nośne wykonuje się jako dwuczęściowe, z których jedną część zawiesza się przed, a drugą za ciągnikiem. Wózki nośne wykonuje się jako jednolite lub złożone z dwu do trzech zespołów. Przy trój zespołowym wózku w każdym zespole trzy osoby siedzą na przednich siedzeniach, zaś trzy na tylnej ławie. Wobec bardzo męczącej pozycji przy przerywce wykonywanej poniżej siodełka, wózki przystosowuje się do różnych sposobów siedzenia, a nawet do pracy w pozycji półleżącej. Agregat wymaga okresowego zatrzymywania się w celu odpoczynku obsługi. Nad wózkiem umieszcza się daszki przeciwsłoneczne.