Dlaczego warto szanować przyrodę?

Zaczniemy od tego, że las to zielone płuca Ziemi. Drzewa to coś więcej niż część naszego naturalnego krajobrazu. To właśnie one pochłaniają dwutlenek węgla, dostarczają pięknych widoków, są schronieniem wielu zwierząt i roślin. Wycinając drzewa odbieramy schronienie i dom niewinnym stworzeniom. Trzeba pamiętać i przestrzegać kilku podstawowych zasad, przebywając w lesie. Po pierwsze należy zachować ciszę. W ten sposób można usłyszeć piękne odgłosy przyrody. Po drugie, wyrywając grzyby nie wyrywaj ich wraz z korzeniami, by pozostawić grzybnię. Chyba każdy chce wrócić za jakiś czas na to miejsce i zerwać to co poprzednim razem. Po trzecie nie niszcz roślin, mrowisk, małych zwierzątek, czy trujących grzybów, ponieważ mogą one stanowić pożywienie dla innych stworzeń.

Kolejna bardzo ważną zasadą jest byś nie wyrzucał śmieci w lesie. To nie kosz na odpadki! To mieszkanie wielu zwierząt, których to drzewa są domem. Mogą one skaleczyć się o różne przedmioty, natomiast pozostawione w lesie szkło skupia światło, przez co powstają pożary. Następną zasadą jest niepalenie śmieci w lesie (i nie tylko), czy ognisk. Ginie przez to tyle niewinnych zwierząt! Należy także pamiętać o tym, ze piece gazowe są o wiele lepsze od węglowych. Ograniczamy produkcję smogu. Ludzie nie zdają sobie sprawy z konsekwencji jakie on niesie. Opanował większą część Polski, dlatego warto zainwestować w maski smogowe. Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o nasze zdrowie! Warto także zakładać filtry na kominy. Szybki rozwój przemysłu i motoryzacji oraz związane z tym gwałtowne zwiększanie wydobycia, zużywania i transportu surowców energetycznych spowodował zmiany w składzie powietrza. Kolejnym niebezpieczeństwem jest dziura ozonowa.

Ozon, czyli odmiana tlenu, tworzy warstwę, która zatrzymuje promieniowanie nadfioletowe. Największy wpływ na powstawanie dziury ozonowej mają freony. Po raz pierwszy zaobserwowano ja nad Antarktydą w latach 80 XX w. Wyróżnia się trzy rodzaje zanieczyszczeń powietrza: stałe, m. in. pyły i dymy, ciekłe – głównie aerozole zawierające freony, a także gazowe – produkty spalania paliw. Istnieje wiele skutków zanieczyszczeń powietrza, przede wszystkim wybuchy wulkanów, wyładowania atmosferyczne oraz pożary lasów. W wodach zakwaszonych przez kwaśne opady ginie wiele zwierząt. Powstają one gdy tlenek siarki(IV), tlenek węgla(IV), tlenek azotu(II) i tlenek azotu(IV) rozpuszczają się w wodzie deszczowej. Jak już wspomniałam ginie przez to wiele niewinnych zwierząt, dlatego dbajmy o nasza planetę, ponieważ, niszcząc ją, niszczymy siebie.