Pogłębiacze i opór roboczy pługa

Pogłębiacze stosuje się wówczas, gdy warstwa uprawna roli jest zbyt płytka, a wskazana jest orka głęboka, której nie można wykonać w obawie przed wyoraniem „martwicy“. Narzędzia te spulchniają pod- skibie nie wyciągając „martwicy” na powierzchnię roli. Częścią roboczą pogłębiacza może być ząb sprężynowy, lemiesz lub klin, który poruszając się poniżej dna bruzdy za korpusem płużnym lub obok niego spulchnia podskibie. Spulchniana warstwa gleby kruszy się i przesypując się przez roboczą część pogłębiacza opada z powrotem na dno bruzdy. Opór roboczy pługa. W układzie tym działa: opór roboczy, przedstawiony dla uproszczenia jako jedna siła skupiona, oraz reakcja gleby, działające na piętkę i płoz pługa. Wypadkowa sił glebowych musi być zrównoważona przez wypadkową siłę uciągu koni lub ciągnika. Reakcje gleby są pochylone pod kątem tarcia gleby o stal w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu pługa.