Zraszacz obrotowy z napędem impulsowo-wahadłowym

Zraszacz obrotowy z napędem impulsowo-wahadłowym zbudowany jest podobnie jak zraszacz obrotowy turbinkowy ZO-1 z tą różnicą, że zamiast turbinki powodującej obrót rury strumieniowej wyposażony jest w dwuramienną dźwignię-wahacz, zaopatrzoną z jednej strony w nastawny przeciwciężar, a z drugiej w regulowaną łopatkę. Łopatka jest tak ustawiona w stosunku do uderzającego w nią strumienia wody, że siła uderzenia rozkłada się na siłę boczną, powodującą nieznaczne obrócenie prądownicy zraszacza dookoła osi pionowej oraz siłę pionową, która powoduje pchnięcie łopatki z wahaczem w dół. Umocowany na drugim ramieniu wahacza przeciwciężar powoduje powrót łopatki w położenie górne. W ten sposób uzyskuje się stopniowy obrót zraszacza dookoła osi pionowej oraz częściowe rozbicie strumienia wody i lepsze zroszenie pola w pobliżu zraszacza. Przez zmianę kąta ustawienia łopatki na wahaczu można uzyskać zmianę prędkości obracania się zraszacza. Natomiast przez przesuwanie przeciwciężaru na ramieniu wahacza uzyskuje się zmianę częstotliwości wychyleń wahacza, jak również zmianę prędkości obracania się prądownicy. Do lepszego rozbijania strumienia wody służy regulowany (wTkręcany i wykręcany) rozdzielacz strugi przedstawiający sobą sworzeń na końcu dyszy rury strumieniowej. Promień zasięgu strumienia wody wynosi około 15 m przy ciśnieniu około 4 at.