Maszyny do kopania rowów drenarskich

Maszyny do kopania rowów drenarskich o działaniu ciągłym bywają wyposażone w różne części robocze — czerpakowe, ślimakowe lub przenośnikowe. Zasypywanie rowów po ułożeniu drenów me- chanizuje się za pomocą spychaczy czołowych skośnych. Ostatnio dąży się do wykonywania drenów w sposób ciągły za pomocą maszyn układających bezpośrednio sączki w glebie, uformowane bezpośrednio pod glebą albo z taśmy plastykowej albo z materiałów półpłynnych z zaprawą cementową. Najszybszym i najtańszym sposobem drenowania jest tzw. drenowanie krecie, które wykonuje się za pomocą specjalnych pługów krecich. Jakość i trwałość tak wykonanego układu drenów nie dorównuje poprzednio opisywanym, jednakże spełnia swe zadanie na niektórych rodzajach gleb przez kilka lat, po czym wymaga powtórzenia.