Brona łańcuchowa-łąkowa

Brona łańcuchowa-łąkowa składa się z szeregu ogniw połączonych ze sobą przegubowo. Dzięki przegubowemu połączeniu ogniw brony te, podobnie jak chwastowniki, łatwo dostosowują się do nierówności terenu. W ogniwach brony łąkowej są zamocowane dwustronne zęby o kształcie kroju nożowego, pozwalające na płytsze lub głębsze bronowanie dzięki różnej długości zębów-nożyków z jednej i»z drugiej strony. Brony te przeznaczone są do pielęgnowania łąk, przewietrzania darni oraz niszczenia mchu i kretowisk.