Lance

Lance krótkie jedno-, dwu- lub wielodyszowe stosuje się do opryskiwania niskich roślin, lance dużej długości używa się do opryskiwania drzew. Do opryskiwania drzew stosuje się również lance o dużym zasięgu, połączone długimi przewodami elastycznymi z wysokociśnieniowymi opryskiwaczami ciągnikowymi. Przy zastosowaniu odpowiedniego układu dysz opryskiwacze mogą być również użyte do zwalczania chwastów przez opryskiwanie herbicydami.