Pługi koleśny

Pług koleśny stanowi jak gdyby połączenie pługa bezkoleśnego z koleśnicą. Grządziel pługa opiera się o siodełko umieszczone na poziomej poprzeczce w pionowym kabłąku koleśnicy. Siła pociągowa z koleś- nicy przenosi się na pług za pomocą dwóch łańcuchów zaczepionych jednym końcem do osi koleśnicy i poziomej poprzeczki grządziela pługa. Jeden z łańcuchów wyposażony jest w tzw. mufę, przez której obrót uzyskuje się wyrównanie napięcia obydwu łańcuchów i ustawienie grządziela równolegle do kierunku orki. Koła koleśnicy osadzone są na dwu osiach, połączonych ze sobą za pomocą uchwytów wygiętych pod kątem 90°. Obydwa uchwyty osi połączone są ze sobą klamrami. Dzięki temu uzyskuje się możliwość przesuwania koła polowego (w płaszczyźnie pionowej) w stosunku do koła bruzdowego. W poziomym kabłąku koleśnicy znajdują się otwory, które służą: do ustalania położenia listwy pociągowej. Głębokość orki reguluje się przez opuszczenie lub podniesienie poprzeczki z siodełkiem w pionowym kabłąku koleśnicy. Opuszczenie poprzeczki powoduje pogłębienie orki, podniesienie zaś poprzeczki — jej spłycenie. Zmiana położenia poprzeczki jest potrzebna tylko do wyorania pierwszej bruzdy pogłębionej albo spłyconej, Po wyoraniu bruzdy żądanej głębokości przywraca się poprzeczce położenie normalne, a oś koleśnicy wypoziomowuje. Poszerzenie skiby uzyskuje się przez przesunięcie poprzeczki wraz z siodełkiem w stronę pola nie zaoranego; przesunięcie poprzeczki w stronę pola zaoranego powoduje zwężenie skiby. Przy wyorywaniu pierwszej bruzdy oba koła ustawione są na jednym poziomie, a poprzeczka koleśnicy opuszczona o wielkość odpowiadającą połowie żądanej głębokości orki. Przed wyorywaniem drugiej bruzdy koryguje się wzajemne położenie koła polowego i bruzdowego przy niezmienionym położeniu poprzeczki. Trzecia bruzda jest wyorywana przy normalnym położeniu poprzeczki (podniesiona w położenie początkowe) i ponownym skorygowaniu położenia koła polowego.