Sposoby walki z chorobami i szkodnikami roślin

Sposoby zwalczania szkodników i chorób roślin są bardzo różnorodne i podzielić je można na agrotechniczne, hodowlane, biologiczne, mechaniczne, fizyczne i chemiczne. Agrotechniczne sposoby ochrony roślin polegają na odpowiedniej uprawie roli, stosowaniu właściwych płodozmianów, tępieniu chwastów, siewie doborowych i Zdrowych nasion w prawidłowych terminach agrotechnicznych. Hodowlane sposoby polegają na wprowadzeniu do uprawy. odmian odpornych na choroby i szkodniki. Biologiczne sposoby ochrony roślin polegają na stwarzaniu dogodnych warunków rozwojowych naturalnym wrogom szkodników, jak np, ptaki, owady drapieżne itp., oraz chorób, jakim podlegają szkodniki. Mechaniczne sposoby ochrony roślin polegają na wyłapywaniu, rozgniataniu lub bezpośrednim niszczeniu w inny sposób szkodników bądź ich postaci rozwojowych, jak również na usuwaniu porażonych części roślin, które mogą się stać rozsadnikiem zarazy. Fizyczne sposoby polegają na stosowaniu czynników fizycznych do ochrony roślin, a zwłaszcza podwyższonej temperatury (gorącej pary wodnej, wody, prażenia itp.). Chemiczne sposoby ochrony roślin są najbardziej rozpowszechnione i polegają na niszczeniu szkodników i chorób roślin za pomocą środków chemicznych. Spośród wielu różnorodnych zabiegów w chemicznej ochronie roślin można rozróżnić następujące: opryskiwanie grubokropliste, przy średnicy kropelek płynu ponad 150 m, drobnokropliste, przy średnicy kropelek płynu od 50—150 m oraz mgławicowe, przy średnicy kropelek płynu poniżej 50 m , opylanie cząstkami suchego płynu, posypywanie cząstkami suchego pyłu bez użycia dmuchawy, gazowanie i zadymianie powietrza w otoczeniu rośliny lub w zamkniętych pomieszczeniach gazami lub dymami, zaprawianie, czyli odkażanie nasion do siewu, odkażanie gleby przez wprowadzanie do niej płynnych lub pylastych środków ochrony roślin, gazowanie gleby poprzez wprowadzanie do gleby gazów.