Pługi ciągnikowe

Pług ciągnikowy przyczepiany jest wykonany zwykle jako wielo- skibowy ramowy. Rama pługa ciągnikowego zbudowana jest ze stalowych płaskowników, tworzących układ kratowy i oparta jest na trzech kołach: polowym, bruzdowym i tylnym kole — podporowym. Do ramy przytwierdzone są korpusy pługa. Liczba korpusów płużnych dostosowana jest do mocy ciągnika, który ma służyć do uciągu pługa. Do regulacji głębokości pracy i poziomowania pługa służą wrzeciona gwintowane, pozwalające na niezależne w pewnym zakresie przestawianie koła polowego i bruzdowego. Do przestawiania pługa z położenia roboczego w transportowe służy podnośnik, uruchamiany przez obrót koła polowego zaopatrzonego w ostrogi. Za pomocą układu dźwigni podnośnik działa na wszystkie trzy koła pługa, powodując zmianę ich położenia względem ramy pługa. Podnośniki drabinkowe pługów wychodzą już z użycia. Bardziej rozpowszechniony jest podnośnik zapadkowy. W wypadku podnośnika zapadkowego na piaście koła potowego umocowane jest na stałe zębate koło zapadkowe. Oś koła polowego zakończona jest korbą. Na osi z korbą, tuż przy kole zapadkowym, zaklinowana jest tarcza, na której obwodzie znajdują się dwa wykroje umieszczone naprzeciw siebie. Do tarczy przymocowana jest dwuramienna dźwignia; na końcu jednego ramienia dźwigni znajduje się zapadka dociskana sprężyną do koła zapadkowego, na drugim zaś ramieniu — wycięcie odpowiadające wykrojowi tarczy. Do ramienia osi koła polowego przymocowana jest dwuramienna dźwignia ręczna z rolką, która jest dociskana sprężyną do obwodu tarczy. Jeżeli rolka znajduje się w wykroju tarczy, to naciska na ramię dźwigni zapadki wyzębiając ją z koła zapadkowego. W tym położeniu podnośnik jest wyłączony i nie działa. Kierowca przez szarpnięcie dźwigni ręcznej, za pomocą linki, wysuwa rolkę z wykroju tarczy. Wówczas zapadka zazębia się z kołem zapadkowym i następuje obrót tarczy wraz z zaklinowaną w niej korbą osi. Korba osi połączona cięgłem podnoszącym z ramą pługa unosi ramę podczas obrotu w górę lub opuszcza ją w dół. Wskutek tego po włączeniu mechanizmu następuje podnoszenie pługa w położenie transportowe lub opuszczanie w położenie robocze. Przy każdym włączeniu podnośnika tarcza podnośnika wykonuje pół obrotu aż do momentu, gdy następny wykrój tarczy natrafi na rolkę. Gdy rolka wpadnie w wykrój tarczy wyłącza zapadkę z zazębienia z kołem zapadkowym i wyłącza podnośnik ustalając pług w danym położeniu. Przez kolejne szarpnięcia sznurka dźwigni ręcznej uzyskuje się na przemian podnoszenie i opadanie pługa. Podczas pracy pługa lub w czasie transportu mechanizm zapadkowy jest wyłączony, a koło połowę obraca się swobodnie na osi.