Zasady działania i zastosowania narzędzi konnych

Do uprawy międzyrzędowej stosuje się narzędzia konne jedno- i wielorzędowe. Jednorzędowe narzędzia konne typu pielnik-obsypnik o uniwersalnym zastosowaniu mają bardzo prostą budowę. Do grządziela zawiasowo przymocowane są dwie belki narzędziowe i czepigi. Przednia część grządziela, podparta na kółku, zakończona jest hakiem pociągowym. Narzędziem tym można wykonywać różne zabiegi w międzyrzędziach roślin uprawnych, przymocowując do ramy w zależności od potrzeby różne części robocze: gęsiostopki, noże jednostronne, zęby spulchniające lub obsypnik. W zależności od wykonywanych zabiegów można stosować różne układy części roboczych. Szerokość roboczą pielnika-obsypnika dostosowuje się do szerokości międzyrzędzi przesuwając dźwignią ręczną zawiasowo umocowane belki narzędziowe. Położenie dźwigni ręcznej ustala się zapadką na grzebieniu grządziela. Różne głębokości pracy narzędzia uzyskuje się przez odpowiednie ustawienie dźwignią koła podporowego. Położenie dźwigni koła podporowego ustala się w otworach uchwytu grządziela. Zmianę głębokości pracy w tym narzędziu można również uzyskać przez przestawienie haka pociągowego. Zmiana głębokości pracy narzędzia może być wykonana przez przesunięcie pionowe trzonków’ części roboczych w jarzmach mocujących. Pielnik-obsypnik wymaga jednokonnego zaprzęgu. Jeżeli koń jest przyuczony do pracy w międzyrzędziach, narzędzie może obsługiwać jeden człowiek, w przeciwnym wypadku potrzebna jest druga osoba do prowadzenia konia.